COMPRA A PALAFRUGELL I GUANYA 10.000 €!

Vols guanyar 10.000 €? (un únic guanyador/a). Aconsegueix participacions comprant en els comerços adherits, com a premi a la Ruleta o a la Quina del Centre Fraternal per cada cartró comprat.

El premi NO serà en metàl·lic, sinó que serà bescanviable per productes o serveis en els establiments adherits a la campanya de Nadal, un cop descomptat l'impost corresponent de retenció.

La butlleta guanyadora serà la que coincideixi el seu número amb el primer premi de la Grossa de Cap d'Any que se celebra el 31 de desembre de 2021. En cas que la participació que coincideixi amb el primer premi de la Grossa no aparegui, el premi passaria a ser de la participació que coincideixi amb el segon premi de la Grossa i així successivament fins al cinquè premi.

Consulta les bases del sorteig a l'apartat Bases del sorteig d'aquesta mateixa pàgina.

LA RULETA: COMPRA, JUGA I GUANYA

Aquest any la ruleta estarà ubicada a la plaça Camp d'en Prats tots els dies. Oohx!gen seguirà de forma estricta el protocol d'actuació que marqui el Departament de Salut degut a la situació sanitària actual i es reserva el dret a canviar la ubicació de la ruleta per motius metereològics o per la normativa que pugui sorgir donat el moment de pandèmia. Us demanem màxima comprensió i col·laboració, hem de seguir essent molt responsables.

Funcionament de la ruleta:

Els tiquets de tirada a la ruleta podreu obtenir-los a partir del 13 de desembre als establiments adherits a la campanya. Els comerços disposaran d'un nombre de tiquets que podran repartir fins que els exhaureixin.

La participació significa l'acceptació de les bases del joc.

En el cas que els participants siguin menors de divuit anys i el premi de la ruleta sigui alguna beguda alcohòlica, no serà entregat si no és amb l'acompanyament d'un adult.

Els vals de descompte que s'aconsegueixin a la ruleta només es podran canviar en els establiments adherits a la Campanya de Nadal que podreu identificar mitjançant el distintiu de la campanya en els seus aparadors.

El participant només podrà tirar cinc vegades consecutives i serà obligatori que la ruleta faci una volta sencera.

Només es permet una tirada a la ruleta per cada tiquet. El tiquet s'entregarà a la persona responsable d'Oohx!gen abans de fer la tirada.

L'organització disposa de més de 2000 € en descomptes (aportats pels socis i la pròpia associació) i més de 2.500 obsequis i regals per repartir entre els participants, però això no és garantia que tots els premis hagin de ser repartits.

L'organització podrà canviar les caselles de la ruleta (premis) en el moment que ho cregui convenient i en funció de la necessitat amb l'objectiu de repartir els premis de forma equitativa durant els deu dies de la ruleta.

En cap cas s'acceptaran canvis en els obsequis ni els regals Premium.

Oohx!gen informa que en tot cas s'hauran de respectar estrictament els horaris d'inici i final de l'activitat.

En cas que les condicions meteorològiques no permetin el desenvolupament de l'activitat com està prevista, l'organització es reserva el dret de fer canvis en la ubicació de la ruleta per poder portar-la a terme amb normalitat. Aquests canvis seran comunicats a través de les xarxes.

S'haurà de respectar en tot moment el protocol de seguretat marcat per l'organització.

El funcionament de la Ruleta Infantil seguirà estrictament les mateixes normes i finalitzarà si en algun moment s'exhaureixen els obsequis.

ELS HORARIS:

18, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre: de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h. 19 i 24 de desembre: de 10.00 a 13.30 h.

RULETA INFANTIL:

4 de gener de 2022: de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h

GIMCANA DELS REIS MAGS DE L'ORIENT

Del 18 de desembre de 2021 al 5 de gener de 2022

Els Reis Mags de l'Orient i els seus camells s'han perdut pels aparadors de Palafrugell. Troba els tres Reis i els tres camells, cadascun en un aparador diferent dels establiments adherits a la campanya.

Diposita el flyer degudament omplert abans del 6 de gener a la urna que trobaràs al costat de la Ruleta d'Oohx!gen a la plaça Camp d'en Prats amb el mateix horari de la ruleta i participaràs en el sorteig d'una bicicleta Kross Hexagon JR 1.0.

Podeu veure la bicicleta exposada en un dels locals del Centre Comercial Cel Obert. Demana el fulletó per participar en els comerços i negocis adherits a la campanya.

El nostre agraïment a La Cua de la Guineu per fer-nos les figures de la Gimcana de la campanya. Seguiu-la a @lacuadelaguineu

BASES DEL SORTEIG DELS 10.000 €

Entitat organitzadora

Agrupació de Comerciants de Palafrugell (ACOPA) amb CIF G17502907 i amb domicili social al Carrer Botines, 26, 17200 Palafrugell (Girona), en endavant Oohx!gen Palafrugell Comerç i Negoci, organitza una promoció denominada "Gran Sorteig de Nadal d'un xec regal de 10.000 euros entre els clients dels comerços i negocis associats a Oohx!gen i adherits a la campanya de Nadal" (en endavant "Gran Sorteig d'Oohx!gen").

Durada

La data d'inici del repartiment de les butlletes per al Gran Sorteig d'Oohx!gen serà el dia 3 de desembre de 2021, a les 0.00 h, i finalitzarà el dia 30 de desembre de 2021, a les 24.00 h.

Finalitat

El Gran Sorteig d'Oohx!gen té com a finalitat sortejar un xec regal de 10.000 euros entre els clients dels comerços i negocis associats a Oohx!gen Palafrugell Comerç i Negoci, adherits a la campanya de Nadal (veure llistat de comerços i negocis adherits a la campanya a www.oohxigen.cat/nadal, en les dates i amb les condicions que es detallen als següents apartats.

Requisits per participar

Podran participar al Gran Sorteig d'Oohx!gen:

Totes les persones físiques, majors de 16 anys, que facin les seves compres i/o utilitzin serveis als comerços i negocis associats a Oohx!gen Palafrugell Comerç i Negoci i adherits a la campanya de Nadal, que rebin les butlletes pertinents del Gran Sorteig d'Oohx!gen i que acceptin les presents Bases de participació.

Si guanya alguna persona que no compleix aquestes condicions, perdrà el seu dret a obtenir el premi guanyador i es procedirà a lliurar el mateix premi al guanyador que correspongui amb el segon premi de la Grossa de Cap d'Any i reuneixi les condicions de participació vàlides (aquest procés es realitzarà com a màxim 5 cops, coincidint amb un dels 5 primers premis del sorteig de la Grossa de Cap d'Any).

Condicions generals del premi

Hi haurà un únic premi d'un xec regal de 10.000 euros del Gran Sorteig d'Oohx!gen, que tocarà a la persona que tingui en la seva possessió la butlleta amb el número coincident amb el primer premi del sorteig de la Grossa de Cap d'Any, de Loteries de Catalunya, que tindrà lloc el dia 31 de desembre de 2021.

El xec regal de 10.000 euros del Gran Sorteig d'Oohx!gen és personal i intransferible, no podent ser canviat per cap altre producte o servei, ni pel seu valor en metàl·lic.

Sobre el valor de 10.000 euros del premi s'aplicarà la retenció fiscal, a compte de l'IRPF, que legalment correspongui en el moment del lliurament del premi (en aquest moment 19%).

Validació del premi

La persona guanyadora s'haurà de personar a l'oficina d'Oohx!gen (C/ Botines, 26, 17200 Palafrugell) a partir del dia 3 de gener de 2022 en horari d'atenció al públic, matins de 9:00 h a 13:00 h i tardes de 15:00 h a 19:00 h. Caldrà trucar prèviament al 693.94.96.02 per concertar la visita.

Per poder certificar que és la guanyadora del sorteig, serà imprescindible que porti la butlleta premiada i que aquesta es trobi, a més, en unes condicions que permetin la seva llegibilitat i verificació.

Les persones encarregades de validar la butlleta seran la Sra. Verònica Serralvo i Montoya, tècnica de l'associació, i la Sra. Susanna Casademont, presidenta de l'associació, o qualsevol membre de la junta en qui la Sra. Presidenta delegui.

Terminis de validació de la butlleta

La persona guanyadora, per poder certificar que ho és, disposarà del següent termini:

De l'1 al 15 de gener de 2022 (ambdós inclosos). En cas de superar-se el termini establert per poder certificar la butlleta per part de la persona guanyadora o de no complir els requisits per participar que estan recollits en el punt 4 d'aquestes bases legals, perdrà el seu dret a obtenir el premi guanyador i es procedirà a lliurar el mateix premi al guanyador que coincideixi amb el primer segon premi de la Grossa de Cap d'Any.

En el cas d'haver de recórrer a la butlleta del segon premi de la Grossa, el termini per a validar-la serà del 16 al 31 de gener de 2022 (ambdós inclosos). En el cas que aquesta persona superi també aquest termini per poder certificar la seva butlleta o no compleixi amb els requisits per participar que estan recollits en el punt 4 d'aquestes bases legals, perdrà també el seu dret a obtenir el premi guanyador i es procedirà a lliurar el mateix premi al guanyador que coincideixi amb el primer tercer premi de la Grossa de Cap d'Any.

En el cas d'haver de recórrer a la butlleta del tercer premi de la Grossa, el termini per a validar-la serà de l'1 al 15 de febrer de 2022 (ambdós inclosos). En el cas que aquesta persona superi també aquest termini per poder certificar la seva butlleta o no compleixi amb els requisits per participar que estan recollits en el punt 4 d'aquestes bases legals, perdrà també el seu dret a obtenir el premi guanyador i es procedirà a lliurar el mateix premi al guanyador que coincideixi amb el primer quart premi de la Grossa de Cap d'Any.

En el cas d'haver de recórrer a la butlleta del primer quart premi de la Grossa, el termini per a validar-la serà del 16 de febrer al 3 de març de 2022 (ambdós inclosos). En el cas que aquesta persona superi també aquest termini per poder certificar la seva butlleta o no compleixi amb els requisits per participar que estan recollits en el punt 4 d'aquestes bases legals, perdrà també el seu dret a obtenir el premi guanyador i es procedirà a lliurar el mateix premi al guanyador que coincideixi amb el primer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any.

En el cas d'haver de recórrer a la butlleta del primer cinquè premi de la Grossa, el termini per a validar-la serà del 4 al 18 de març de 2022 (ambdós inclosos). En el cas que aquesta persona superi també aquest termini per poder certificar la seva butlleta o no compleixi amb els requisits per participar que estan recollits en el punt 4 d'aquestes bases legals, perdrà també el seu dret a obtenir el premi guanyador i es procedirà, finalment, a declarar el premi desert i sense guanyador.

Comunicació del guanyador

Oohx!gen comunicarà el número premiat a través de les seves xarxes socials (Facebook Oohxigen Palafrugell, Instagram @oohxigenpalafrugell). En el cas d'haver de recórrer al número premiat següent també s'informarà a través d'aquestes xarxes socials. En aquest sentit, es recomana expressament a tots els participants que segueixin les xarxes socials d'Oohx!gen per a qualsevol tipus de canvi o novetat vinculada amb aquest sorteig.

Termini per gaudir del premi

El xec regal de 10.000 euros del Gran Sorteig d'Oohx!gen es podrà utilitzar, un cop validat segons els punts 4, 6 i 7 de les presents bases legals, a partir del 3 de gener de 2022 i fins al 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos), per pagar qualsevol producte o servei als comerços i negocis associats a Oohx!gen Palafrugell Comerç i Negoci, adherits a la campanya de Nadal (veure llistat de comerços i negocis adherits a la campanya a www.oohxigen.cat/nadal), amb un import màxim de 500 euros per establiment.

Fora d'aquest termini, no s'admetrà cap compra i la persona beneficiària perdrà la totalitat de l'import pendent de gastar, en el cas n'hi hagi.

Mètode de pagament: com gaudir del premi

El xec regal de 10.000 euros del Gran Sorteig d'Oohx!gen es podrà utilitzar per pagar qualsevol producte o servei als comerços i negocis associats a Oohx!gen Palafrugell Comerç i Negoci, adherits a la campanya de Nadal, únicament i exclusiva, a través de la plataforma www.palafrugell.moneder.cat

La persona guanyadora i, per tant, beneficiària dels 8.100 euros nets, un cop aplicada la retenció de l'IRPF que es correspongui, en aquest cas un 19%, haurà d'aportar, en el moment del pagament, el seu DNI per acreditar la seva identitat. Per la seva part, l'establiment disposarà de l'accés a la plataforma per poder descomptar, al moment, l'import de la compra. D'aquesta manera, s'actualitzarà automàticament el saldo disponible per part de la persona beneficiària i també del comerç, amb el benentès que hi ha establert un import màxim de 500 euros per establiment.

Els establiments col·laboradors queden subjectes a seguir els preceptes d'utilització de la plataforma recollits en el següent manual d'ús.

Finalment, queda a criteri de la persona beneficiària si, en el moment del pagament, vol descomptar del seu saldo una part de l'import de la compra o la seva totalitat, sempre fins a un màxim de 500€.

ESTABLIMENTS ADHERITS A LA CAMPANYA DE NADAL

3 POLLETS - 360 SALUT QUIROPRÀCTIC - ABRIL - ADARTIA - AGRO-ALIMENT CASADEMONT - AGUA DE MAYO - AIXÒ FLORS - AL TEU GUST MENJAR PER A EMPORTAR - ANNA ENGLISH - ASSESSORIA MATÓ - AURISOL CENTRE AUDITIU - AURORA HOME - BANY - BAR EL SIDRAL - BAR MUNIC - BAR RESTAURANT EL CAVALLERS - BAR VEN Y VEN - BASSÓ - BB BABY SHOP - BENET PIBERNAT - BIGOTIS DERMOPERRRUQUERIA CANINA - BOTIGA NÀTALIA - BOUTIQUE 15 ANYS - CA LA RAMONA - CA LA TULITA - CAFETERIA MONIKA - CALÇATS COMAS - CAN QUIM COMESTIBLES - CANSALADERIA ROSA - CARNISSERIA ARNALL - CARNISSERIA JORDI - CARNISSERIA RAMOS-GÓMEZ - CASA SOLÉ - CASELLAS INTERIORS - CENTRE D'ESTÈTICA KORAIS - CET CENTRE DE MASSATGES I ESTÈTICA - CICLES JK - CLUB DE TENNIS LLAFRANC - CORBÍ ELECTRODOMÈSTICS - D+FONT COMUNICACIÓ CREATIVA - DÀLIA FLORS - DERMADENT - DESIRE BY ME - EL BRESSOL - EL NOU DE L'EMPORDÀ - EL PETIT MERCAT - EL RACÓ DE LA LLAR - EL REBOST DE CA L'ARTIGAS - ELECTRODOMÈSTICS GARBÍ GRUP CARRERA - ELECTRODOMÈSTICS JORDI - ELECTRODOMÈSTICS MADI - ESPAI DE LLEURE +1 - ESPORTS MOY - ESTANC NÚM. 1 PALAFRUGELL - ESTEFANÍA DEL VALLE OPTOMETRÍA - ESTÈTICA I SALUT NURI FREIXAS - ESTÈTICA LA PETITA - ESTÈTICA I TERÀPIES GAIA - FARMÀCIA ARENAS DISPLÀS - FARMÀCIA BARRIS I BUIXÓ - FARMÀCIA DORCA - FARMÀCIA I ÒPTICA CAMP D'EN PRATS - FARMÀCIA MONTSE MARTÍ PANÉ - FARMÀCIA ÒPTICA MARINA NOGUER - FARMÀCIA SUÑER - FARMÀCIA THOMAS - FEMAR SEGURETAT - FERRETERIA PALAFRUGELL - FESTIVALIA - FLECA CAFETERIA IL PANETTONE - FORMATGÍSSIM - FRUITES ÀLEX - FRUITES I VERDURES FRIGOLA/JILAX - FRUITES I VERDURES SEPU - GIMNÀS DINÀMIC - GIMNÀS LA NAU - G-LOQ TELECOMUNICACIONS - GRÀFIQUES AGUSTÍ - HORTÍCOLA MARISA - HOSTAL LA LLAGOSTA - HOTEL RESTAURANT CASAMAR - HOTEL SANT ROC - I-MÒBIL - IMPREMTA PALAFRUGELL - IMPREMTA SALA - INTERSPORT SPORTS 77 - ÍNTIMA DALFÓ - INVICTA - J. CODOLAR JOIER - JUCINAILS ESTÈTICA I PERRUQUERIA - JÚLIA CATEURA - KIDSTXALLA - LA CASA DELS PANTALONS - LA BOTIGA DEL NOSTRE CARRER - LA TABERNA DEL BUDA - L'ENCANT PERRUQUERIA I ESTÈTICA - LIPSTICK - LOW COST REPARACIONS - L'UOMO - M BEAUTY SKIN AND HAIR STUDIO - MAGDA FLORISTES - MARINERA - MARTA VIM DISSENY I MÀRKETING DIGITAL - MAYA MOBILES & ELECTRONICS - MECA CENTRE - MERCERIA EL FIL - MONTYDECO - MOSKITO BLUE - MOTOS V.ROSÉS - NATÀLIA FASHION MAN - NATUR ESTÈTIC - NATURALMENT…IMMA BOSCH - NIRO GRUP - OFIMON - ÒPTICA GRÀCIA - PALÉ PAPER - PASSIÓ - PASTISSERIA GIRBAL - PASTISSERIA SERRA - PEINARTE ESTILISTAS - PEIXOS MARC - PEIXOS MIELGO - PEIXOS SES FORMIGUES - PERFUMERIA FRIGOLÉ - PERFUMERIA ROSA - PERRUQUERIA DEL CARRER ESTRET - PERRUQUERIA EL RIZO - PERRUQUERIA ENCARNI LINERO - PERRUQUERIA ESOS PELOS - PERRUQUERIA INNOVA - PERRUQUERIA NAÏF - PERRUQUERIA NOVA IMATGE - PERRUQUERIA PAQUITA - PERRUQUERIA PERFILS - PERRUQUERIA STYL - PNEUMÀTICS I GRUES - PUJA LIFT - QUICOR EURONICS - RESTAURANT ARRELS - RESTAURANT CAL SOMETENT - RESTAURANT FIEGO - REVERSO - ROCAS CALÇATS - SABATERIA CAMA - SABATERIA NAP BUF - SANTOS GRUES I TRANSPORT - SANUM DOG - STUDIO 17 - SUMARRETA - TAKALÚ - TAPISSATS BLESA - TAX ECONOMISTES I ADVOCATS - TECOMAC - THE MONKEY TREBOR - TURRONES A.MIRA MONERRIS - VERÓNICA DURÁN ESTÈTICA AVANÇADA - VITASSANA - VIVIE - XICS CALÇATS - XURRERIA LA FAMILY - LLUIS SOLANO - ELIAS BOULANGER - ÒPTICA FERRER - PUPSI - TAPISSERIA MAS JOAN - ESPORT MOTOR ROSÉS - ROSE & FUN - ITALIAN FACTORY

Oohx!gen · C/ de la Font, 1 · 17200 Palafrugell · hola@oohxigen.cat

Desenvolupat per GM Cloud Design